A nehézségek ellenére a szolgáló szeretetben való kitartás

Csaba testvér elmélkedései 2024. június 27.  Döbbenetes látni azt a sok – sok alattomos rossz szándékot, amellyel Jézust körülveszik kortársai. Szomorú olvasni, hogy Megváltónk, egy – egy csodája után – gondoljunk a leprások gyógyítására, vagy Jairus lányának feltámasztására – arra kéri az embereket, hogy ne mondják el senkinek, mert még nem érkezett el az idő, hogy őt megöljék…. hisz előbb… Tovább olvasom…

Levél Csaba testvértől

2024. június 17. “Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat.” Mt 5,36 Talán ez egyik legkeményebb parancsa Jézus Krisztusnak. Hisz itt nem csak azt kéri, hogy a konkolyt ne gyomláljuk ki, harccal, küzdelemmel ne akarjuk a rossz vesztét, hanem egyenesen azt kéri, hogy ne álljunk ellen azoknak, akik bennünket bántani akarnak. Sőt ne is védekezzünk ha meg akarnak ütni bennünket, hanem szinte a másikat provokálva tartsuk oda arcunk másik oldalát is annak, aki bennünket pofon vágott. Keskeny, meredek út és valóban kevesen járnak rajta! De a kétkedés helyett Péterrel mi is menjünk el a Jézust elítélő Pilátus palotájába. Ott áll Jézus némán a bírója előtt, nem könyörög, nem vitázik: „Pilátus kérdőre vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” Jézus csak ennyit mondott: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna.” Jn 19,11 Számomra döbbenetes Jézus válasza. Mesterünk igazából azt mondja, hogy onnan felülről, az én Atyámtól kaptad a hatalmat, mellyel elítélsz engem. A mennyei Atya nem csak megengedi, hogy Krisztust keresztre feszítsék, hanem egyenesen hatalmat, erőt ad Pilátusnak, hogy a Golgotára küldje az Ő Szent Fiát!? Hatalmat ad, mert Krisztus kereszthalála az az életmentő orvosság amely megvált, megmenti a mi életünket, és ezt tudja a mennyei Atya is, de Jézus Krisztus is. Ezért is mondja: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.” Lk 22,14 Jézus nem kerüli a keserves kereszthalált, hanem vágyva vágyik arra, hogy a megváltás az ő kínszenvedése által beteljesüljön a Golgotán. Nagypéntek fényében kell szemlélni a mi életünkben bekövetkező nehézségeket, szenvedéseket is, annál inkább, mert mi sajnos Jézussal ellentétben nem mondhatjuk, hogy nem vagyunk bűnösök. Életünk nehézségeit, szenvedéseit, ha azokat megérdemeljük, ha nem, viseljük krisztusi türelemmel és egyesítsük a mi keresztünket a világmindenség Urának szeretetből értünk vállalt szenvedésével, tudva azt, hogy világunkat nem a harc, hanem az önként vállalt irgalmas szeretet fogja előbbre vinni, megszentelni. Keresztemet vállalom, Csaba t.

Levél Böjte atyától

Hálás szeretettel köszönöm a leveledet, és mivel ma kezdődik a 2024-es nagy nyári vakáció, ezért megosztom a gyermekeimnek e tanévben írt utolsó levelemet.  Szeretettel, Csaba t.  ————————– Kovásznán, a tanévzáró szentmisén a vakációra induló diákok elé, a gyermek Jézus három gyönyörű vonását állítottam, példaként.   Figyelem: Jézus egyedül marad a Jeruzsálemi templomban. Mellőle elmennek a zarándokok, a szülei, de ő annyira figyel, belemerül a templom szemlélésébe, hallgatja a szentirást olvasó papokat, hogy mondhatni észre sem veszi, hogy egyedül maradt. Milyen jó lenne, ha mi is ennyire tudnánk fokuszálni arra ami számunkra fontos, értékes, akár egy könyvre, egy feladatra, vagy a társakkal folytatott beszélgetésre.   Fegyelem: Jézus három napon keresztül ott van a templomban és figyel, hallgat, azzal foglalkozik ami számára fontos, nem járja hosszan  kíváncsian a várost, az üzleteket. Nem csapong, hanem fegyelmezetten az Atya dolgaiban van. Egy belső erős fegyelem nélkül semmit nem lehet elérni, meghódítani.    Kegyelem: Jézus és a Szentcsalád kapcsolatát ez a három nap, egészen biztos, hogy megterhelte. Ez egy valós konfliktus, amiből biztos, hogy nekünk is lesz, de nézzük, hogy Jézus hogy oldja meg. Megbeszélik öszintén a történteket és mennek tovább. Názáreti kis otthon várja a Szent Családot, és ítt békében, a szentírás szerint növekedik a kis Jézus szeretetben, bölcsességben. Konfliktusok mindenütt vannak, de milyen jó, lenne, ha a gondok nem akasztanák meg a növekedésünket, a kibontakozást. Ehhez kell az irgalom, a kegyelem.    Figyelem, fegyelem, kegyelem, ezt a három erényt szeretném a vakációra induló diákok tarisznyájába tenni. Ugyanakkor kívánok egy szép  nyári vakációt,  Csaba t.    u.i. Sajnos mindenhová nem tudok eljutni, ezért szeretettel megosztom a Kovásznai templomban a gyermekeknek mondott elmélkedést.  *****

Csaba testvér: Napi evangélium

Fehér ruhát kell venni, még én is csináltatok egy fehér habitust! Az áldott békéért mi is lassan útra kell lépnünk, de addig is holnap menjünk el szavazni és szavazzunk a békére!! Bizalommal, Csaba t. —————- A szöveget gép fordította. Zsidó, muzulmán és keresztény nők százai zarándokoltak együtt Izraelben a békéért, kétszáz kilométer, Jeruzsálem felé. Mellettük volt Leymah Gbowee, a 2011-es… Tovább olvasom…

Dr. Gazdag László: Viszont válasz foghegyről

Mottó: Jobb az ördögöt a falra festeni, mint szembe találkozni vele! Megszólíttattam, galamb(agyú)nak nyilváníttattam, akivel nem érdemes sakkozni. Ok! Az illető, akitől ezt megkaptam (Mellár Tamás), a tapasztalat szerint amúgy közgazdászként és politikusként sem a legélesebb kés a fiókban, de spongyát rá. Így én se sakkozom akárkivel… Egy szint fölött nem megyünk egy szint alá! Mondta valaki. Nos, érdekes érvek ezek, hogy egy… Tovább olvasom…

Csaba testvér:  Napi evangélium

Döbbenetes a XXI század embere mindent szeretne újrahasznosítani kivéve társát, az ő szeretteivel való kapcsolatait!! Sajnos egymás számára olyanok lettünk, mint az egyszer használatos zsebkendő!! Összekenődött, eldobom, mert – ezt mondjuk gondolkodás nélkül – kutyából nem lesz szalonna, legfentebb kutyaszalonna, ami úgysem jó semmire!! Jézus hiszi és vallja, hogy az eldobott kő szegletkővé válhat és valóban mellette sok leírt, eldobott… Tovább olvasom…

Csaba testvér gondolatai

Hogy örömhírrel induljon minden nap… Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek…. Tovább olvasom…

Csaba testvér heti gondolata

2024. május 04. – Szombat  Szentmise 11.00 órától Csíkszentsimonban Szent László Otthonban Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.”  Jn 15,18-21 Őseink a bajban, a gondok közepette nem magukba roskadva keseregtek, hanem jó magasba ércesen szóló harangot szereltek, melynek messzehangzó hangja a megriadt embereket összegyűjtötte, imára szólította.  Május elsején, a munkás Szent József ünnepén a  Kárpát-medencei fafaragó mesterek Csíkszentsimonban összegyűltek, és szószerint hatalmas fába vágták a fejszéjüket! Egy béke haranglábat kezdtek faragni, a munkával jól haladnak, ma 11.00 órától egy szentmise áldozatban szeretnénk Isten áldását kérni munkájukra. Isten, ha segít pünkösd vasárnapján fel is fogjuk szentelni,  a felállított haranglábot a benne imára hívó 50 kilos béke haranggal. Az idők jeleit látjuk, tudjuk, hogy nehéz idők jönnek, a háborúk mindig szegénységet, szenvedést hoznak. Szeretnénk mi magunk is felkészülni, de gyermekeinket… Tovább olvasom…

Csaba testvér levele

“Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek,… ” Mk 7,1-13 Uram, gondolatban én is mögéd térdelek, az Olajfák hegyén! Döbbenten hallgattam az imát, amit Szent Máté az evangéliumában megőrzött nekünk: „Halálosan szomorú a lelkem” – mondtad. – „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely,… Tovább olvasom…

Csaba testvér levele

Nagyhétfő Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával.” Jn 12,1 Nagycsütörtök, nagypéntek árnyékában Jézus nem magába roskadva,… Tovább olvasom…