Csaba testvér gondolatai

Hogy örömhírrel induljon minden nap… Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek…. Tovább olvasom…

Csaba testvér heti gondolata

2024. május 04. – Szombat  Szentmise 11.00 órától Csíkszentsimonban Szent László Otthonban Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.”  Jn 15,18-21 Őseink a bajban, a gondok közepette nem magukba roskadva keseregtek, hanem jó magasba ércesen szóló harangot szereltek, melynek messzehangzó hangja a megriadt embereket összegyűjtötte, imára szólította.  Május elsején, a munkás Szent József ünnepén a  Kárpát-medencei fafaragó mesterek Csíkszentsimonban összegyűltek, és szószerint hatalmas fába vágták a fejszéjüket! Egy béke haranglábat kezdtek faragni, a munkával jól haladnak, ma 11.00 órától egy szentmise áldozatban szeretnénk Isten áldását kérni munkájukra. Isten, ha segít pünkösd vasárnapján fel is fogjuk szentelni,  a felállított haranglábot a benne imára hívó 50 kilos béke haranggal. Az idők jeleit látjuk, tudjuk, hogy nehéz idők jönnek, a háborúk mindig szegénységet, szenvedést hoznak. Szeretnénk mi magunk is felkészülni, de gyermekeinket… Tovább olvasom…

Csaba testvér levele

“Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek,… ” Mk 7,1-13 Uram, gondolatban én is mögéd térdelek, az Olajfák hegyén! Döbbenten hallgattam az imát, amit Szent Máté az evangéliumában megőrzött nekünk: „Halálosan szomorú a lelkem” – mondtad. – „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely,… Tovább olvasom…

Csaba testvér levele

Nagyhétfő Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával.” Jn 12,1 Nagycsütörtök, nagypéntek árnyékában Jézus nem magába roskadva,… Tovább olvasom…

Gazdag László: A GALL KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA

Kukorékol a gall kiskakas, de akkora hangerővel, hogy talán még az orosz medve is ébredezik téli álmából, és kérdezi morogva: -Mire ez a nagy lárma már megint? Macron (én inkább Micronnak hívom) XXI. századi Napóleonnak képzeli magát. Nos, a pszichiátriai viccek standard típusa ez. Franciaország 1960-ban robbantott először atombombát akkori gyarmatán, az algériai Szaharában. 1962-ben az eviani egyezményben Charles de… Tovább olvasom…

Csaba testvér gondolatai

2024. március 17. – Nem satufék, hanem padlógáz – Jézus válasza nagypéntekre! “Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti az életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre… Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.” Jn 12,20 Nagyböjti lelkigyakorlat tartunk Vácon a Fehérek templomában, március 15-17 között. Mivel hisszük, hogy Jézus Krisztus a válasz életünk nagy kérdéseire, ezért e három nap Mesterünk három szép tulajdonságát csodáljuk meg. Jézus mondta számotokra: „én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni. ” Jn 14,6 Krisztus arcának nagyon sok, szép vonását elmélkedhetjük át a nagyhét eseményei kapcsán. Most itt Vácon csak három témát fogalmaztunk meg. – Lelkigyakorlatunk első napján, Jézus határozott bátorságát csodáltuk meg. Mesterünk, bár átérzi, tudja mindazt ami rá vár, mégsem hátrál meg, nem adja fel, hanem bátran megy a szeretet nagyon keskeny és meredek útján. Ezen a napon Krisztus Urunkhoz bátorságért, a kitartás kegyelméért imádkoztunk. – A triduum második napján azért imádkoztunk, hogy Jézus Krisztus példájára lelkünk nyugalmát meg tudjuk őrizni, és gyöngéd szeretettel tudjunk az üldözőink felé fordulni, bármi is történik körülöttünk. Az, hogy mekkora lélek lakozik bennünk, az az üldözések közepette lesz látható, akkor, amikor a becsületünkben gázolva szidnak, bántanak bennünket. Jézus a mi pédaképünk, Ő ott a kereszten is értünk imádkozva, a mennyei Atyánk kezébe ajánlja lelkét, szenvedett, de a gyűlölet, a harag nélkül. – A lelkigyakorlat utolsó napján, csodáljuk Jézust, mert nagycsütörtök, nagypéntek szenvedése után nem hátrál meg, apostolait nem inti félve óvatosságra, hanem a tanítványait arra kéri, hogy induljanak és hirdessék az evangéliumot a föld végső határáig! Döbbenetes, nem satufék, hanem padlógáz Jézus válasza nagypéntekre! Mesterünk fel is tarisznyálja tanítványait, igaz, hogy nem arannyal, ezüsttel, hanem az evangélium örök értékeivel, kincseivel, melyből bármilyen sokat el is osztunk, nekünk annál több marad. Szeretettel, Csaba t.

Csaba testvér heti gondolatai

Lépjünk az őszinte bűnbánat útjára “Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a… Tovább olvasom…

Csaba testvér e heti gondolata

Istentől jön a remény, a kegyelem!! A felvilágosodás útján járó, a hitet elvető Franciaországban egy egyszerű falusi kislányt, Bernadette Soubiroust szólítja meg szeretettel az Isten, Mária által. Lourdes – 1858 február 11. Nem véletlen sem a jelenés színhelye, sem az időpontja, hisz ott, abban az országban vagyunk, ahol a legtöbb embert végeztek ki gyűlölettel, ahol a legtöbb templomot, kolostort romboltak… Tovább olvasom…

Kondor Katalin: Minek nekünk család?

Pontosan öt éve írtam életemben először családról. Bár magam is családban nőttem fel, e témakör mégis sokáig elkerült engem. Csakhogy éppen akkortájt, tehát 2019-ben történt, hogy a világsajtóban – jól érzékelhetően – háború robbant ki a családok ellen. Ma már mondanom sem kell, hogy a háború a művelt Nyugaton tört ki, s mára bizony már a világ számos részén „beérett”…. Tovább olvasom…

Hollai Hehs Ottó: Önpusztító nemzet vagyunk?

A kérdésre nincs egyöntetű válasz, sok a szubjektív, tehát nem mindig tapasztalat által alakított vélemény. Jeles gondolkodóink szerint az örökös széthúzás, a marakodás és az örök ellenségeskedés a másképpen gondolkozóval szemben önpusztítóan hat a nemzetre. Ha visszatekintek hosszú életemre, többször éreztem, hogy a nemzetemhez való ragaszkodásomon, szeretetemen és tiszteletemen csorba esett. Ilyenkor úgy éreztem, nem lehetek büszke magyarságomra. A legelső… Tovább olvasom…