Hollai  Hehs  Ottó: Történelmünk iszonyata

magyar rténelem szó pontosan jelöli mit is rejt kifejezés: ltbeli rtések, megtörtént események tudománya. Az eredeti latin elnevezés, história st jelent, inkább kutatás, beszámolás, elbeszéfogalmakat takarja.

Amit mi rténelemnek nevezünk, az mindig emberekhez dő eseméysorozat éez nagyon ltozatos, kiszáthatlan, de ves azt hinni, hogy rténelem ismétli önmagát.

Az univerzum, világegyetem, mely milliárdok óta tezik és állandóan ltozik, egy kozmikus rendszeregy összefűggó egész, melyet az isteni, vagy természeti rvények irányítanak, az emberiséennek az egésznek csak pirinyő, pillanatnyi sze, éinkább kaotikus, mint rendezett. Ebben az ún. biológiai rendszerben, életünkben, ami egyszer megtörtént, nem ismétlődhet megAki egyszer megszületik, az előbb-utóbb el is pusztul. 

rténelem tszólag azért ismétlődik, mert valakik, egyesek ezt így akarták, akarják. Ha az egyetemes világtörténelmet tanulmányozzuk, bbenünk, hogy az archaikus rzsi élet modernizása utámindig voltak kimagasló vezető személyek vagy csoportok, akik zbe vettédolgok irányít. rténelem tehábizonyos lkitűsek irányába kezdett elmozdulni. lok legtöbb esetben hatalom kiterjeszése, újabb területek megszerzése épcsoportok leigása volt. ború pszichológiál émegmagyarárengeteget írtak, vitáztak, nem sok eredménnyel, mert ez betegséaz évszázadok folyamámind ragályosabb émind pusztíbb lett. 

Az évezredek óta, szünet ló borúveszteségeire utalva, csak ny lda: Kr. e. 490-ben az ókor legismertebb csatában, marathoni csatában perzsákb. ezer, kevesebb, mint 200 embert vesztettek. Ezer évvel bb, 451-ben Nyugat mai Birodalom éaz Attila vezette nok tti catalaunumi csatában modern rténetís „alig” 50-50 ezer emberróbeszél, valószinű, hogy fele elpusztult csata folyamán. 1618/48 tt harmincéves borúban p-Euróban becslések szerint 8-10 milló zé tehető katonai écivil áldozatok száma. 

20. század nagy borúk évszázada volt, az elsőben legalább 30, II. világháborúban legalább 60 millió ember pusztúlt el, de koncertrációgerek égulág áldozatairónehéstatisztikát állítani. 1945 augusztusában, Japánban tovább tombolt az ölet, percek alatt zezrek vesztettéel életüket.   De miért, rdezhetjük? Ez vid kis felsorolátaláarra volna jó, hogy gre felébredjünk. szervezett, előszített gyilkolása embertömegeknek nem mi akaratunk szerint rténik, nem bbség, nem megek, nem akarata. 

Az antiszemitizmusnak gi gyökerei vannak, mert széjjelszórt zsidógot mindenütt gyanakváfogadta, de holokauszt utávilágre bbent, hogy ez értelmetlen, s, zsidókat nincs miért ntani. ruszofóbia is betegség, semmi s, mint az angolszász geopolitika azon elképzelése, hogy Oroszorszáakadálya Nyugat fejlőnek, ezért lre kell tenni az útbóldolgot nynek is elfogadhatunk: zsidóelmenekültek Euról, alkottak maguknak egy kis államot, hazát, ahol nyugodtan élhetnének, de egyszer nem hagyjámagukat elpúsztítani, megvédik magukat, ha ennek nagy ára is lenne. Oroszorszávilálegnagyobb országa, nagyon gen. Ezt 17 millió gyzetkilótert az oroszok megvédik, ha sajámaguk belepusztulnak isrténelem úgy alakult, úgy irányítottákhogy ővilálegnagyobb atomhatalma isNapóleon éHitler nagyot buktak. Mi inkább gondolkozzunk, és álljunk szóba azokkal, akik talásképpen gondolkodnak, lehet, gis megértjüegymást.

Nyugat mai vezetőnem olvasnak rténelmet, vagy ha igen, csak sajátjukat. Nem tanulnak rténelemből, és, ahogy tni, nem érdekli őket az emberek sorsa. vilápei, de sen Európa pei nem akarnak borút. Mi, Kelet-pa kis nemzetei sen nem, mert nekünk ebbőelegünk vanDe szajkóhelyett gre pni is kell valamlyen irányba, az nem elég, hogy százszor egy nap elmondjuk, hogy mi ke rtján állunk, éitt is maradunk.  Egyelőre olyan szövetségnek vagyunk tagjai, amelyek borúakarnak, ezt szítik elő nap mint nap. Ha velümaradunk, nem lesz lasztásunk, errőkellene gre gondolkozni!

 Úi. rténelem isszonyata kifejezéssel, sok évtízeddel ezelőtt romávallásfilozófus, Mircea Eliada egyik íban találkoztam. Akkor nem értettem igazájelentőt, ma sem vagyok okosabb, ma sem értem igazán, de sajnos érzem 

Forrás: Nyugati Jelen 

2024 j.14  

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük