HOME

A hír szent, a vélemény szabad!

Ez a portál azért indult, mert a világban vészesen növekszik a hazugság! Vannak, akiknek érdeke az emberek megtévesztése csak azért, hogy a megtévesztett embereket vonzásukban tartsák, jól felfogott politikai érdekeik miatt. A történelemhamisítás, a politikai csúsztatás és megtévesztés ellen fel kell vennünk a HARCOT tollal és igazsággal!! Várjuk írásaitokat, az alábbi e-mail címre, amennyiben a színvonala megfelelő leközöljük! A leközölt írások nem mindenben esnek egybe a szerkesztőség véleményével!!  

*****

Honlapunkat olvasó országok szerint az utolsó 30 nap statisztikája: 

Attila (Atilla) a Hunok Királya emlékmű Ausztriában!

Tulln városában látható a 2005-ben felavatott Nibelung-emlékmű. A Nibelung-mondakör elbeszélése szerint Atilla (Attila) király Tullnban fogadta a Passauból hajón érkező menyasszonyát, az egyik germán fejedelmi családból származó Ildikót, Kriemhildet. Ezt a jelenetet örökíti meg a szoborcsoport. A balról, Passau felől érkező Kriemhildát Rüdiger von Bechelaren, Osterland őrgrófja és az énekben említett két másik lovag kíséri.

Jobbról, Hungária felől Atilla, aki mögött testvére, Buda, s a hun udvarban száműzetésben élő Dietrich von Bern és Gibich hercegek állnak. A sort Atilla fia, a kis Aladár (Ellák) zárja. Az osztrákok erre a találkozásra ilyen büszkék… és MI ? 

 
*****

Csaba testvér:  Napi evangélium

Döbbenetes a XXI század embere mindent szeretne újrahasznosítani kivéve társát, az ő szeretteivel való kapcsolatait!! Sajnos egymás számára olyanok lettünk, mint az egyszer használatos zsebkendő!! Összekenődött, eldobom, mert – ezt mondjuk gondolkodás nélkül – kutyából nem lesz szalonna, legfentebb kutyaszalonna, ami úgysem jó semmire!!

Jézus hiszi és vallja, hogy az eldobott kő szegletkővé válhat és valóban mellette sok leírt, eldobott élet megtisztul, felemelkedik a boldogok, a szentek sorába!! Lám Lévi a mindenki által lenézett vámos, Jézus barátja lesz, gondolhatunk egy másik vámosra is Zakeusra, de Mária Magdolnára, vagy akár az apostolfejedelemre Szent Pálra!! Nekik sikerült újjászületni, Isten tiszteletre méltó szentjeivé válni!!
Keresztény vagyok, ez azt is jelenti, hiszek a megtérésben, az újrakezdésben, a bűnbánat testet, lelket újjáteremtő erejében! Nagyböjtben nem csak a magam hibái, bűnei ellen kell küzdenem, de testvéremet is segítenem kell a maga szabadságharcában, a bűn ellen vívott küzdelmében, hogy Isten gyerekeinek szabadságában élhessen!! Lehet, hogy már ő maga sem hiszi, hogy talpra tud állni, újra tud kezdeni, hogy meg tud szabadulni egyik, vagy másik bűnös szokásától, de ha belém kapaszkodhat, az én belevetett bizalmamba, az én élő hitembe, akkor sikeresen elindulhat az újjászületés útján!!

Hiszem-e, hogy elcsúszott férjem, feleségem, gyermekem, kollégám talpra tud állni és újjá tud születni a szeretettben, jóságban? Segítem őt imádságos szeretettel, hogy tisztánlátva, szembenézzen saját gondjaival, problémáival? Alázattal társa tudok lenni testvéremnek, hogy szembefordulhasson az őt szorongató “ördögökkel”, hogy azokat legyőzze kemény küzdelmekben, diadalmasan örökre?
Nagyböjt a te és a te szeretteid újjászületéséről szóló szentidő!! Isten a kegyelmeit mindig nagylelkűen, bőségesen osztja, de most ezekben a napokban hiszem, hogy túlárad a kegyelem mindannyiunk életében! Használjuk fel lelkünk üdvössége érdekében e szent negyven napot,

Csaba t.

Evangélium
Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”
Lk 5,27-32

*****

2023. március 1-től a TOLL ÉS IGAZSÁG honlap ide költözött.   A korábbi cikkek megtalálhatóak az alábbi linken:

http://tollesigazsag.oldalunk.hu/site.php?sd=tollesigazsag


Anyagainkban a felső sorban található MENÜPONTOK között böngészhet.

Hozzászólásait örömmel vesszük, a közösségi médiákban a cikkeink, videóink megosztásait hálásan megköszönjük.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk megújult honlapunkon!

(Az írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!)        (Utánközlés csak a szerzők engedélyével, illetve a forrás megjelölésével lehetséges!)

szerkesztoseg@tollesigazsag.hu

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.