Gazdag László: EURÓPA HALDOKLÁSA

Róma hanyatlása

476-ban vagyunk, Odoaker germán zsoldosvezér legyőzi Oresztészt, akinek 12 éves fia, Romulus Augustulus a császár. Elfogja a gyermeket Ravennában, de nem öli meg, hanem Zénó császárhoz küldi Bizáncba, a Római Birodalom hatalmi jelvényeivel együtt, jelezve, hogy megszűnt a Nyugat-Római Birodalom. Valójában a de facto állapotra kerül rá a de jure pecsét. Ekkorra már a latin csak holt, illetve közvetítő nyelv, és a latinok kihaltak. Róma sorsát az egy évezreddel korábbi nagy életmódváltás pecsételte meg a végtelen nyugat-ázsiai és kelet-európai sztyeppéken. Egész népek, népcsoportok tértek át a korábbi vadászó-halászó-gyűjtögető (elsajátító) életmódról a földműveléssel kiegészített nomád állattartásra, vagyis a termelő életmódra.

Ez hatalmas népességrobbanást eredményezett, a népességfelesleg számára azonban csak egyetlen irány volt nyitott: vándorlás nyugat felé. Északon a zord éghajlat, keleten a hatalmas hegyláncok, délen a sivatagok állták el az utat. A népvándorlás viharai végül elérték Európát, és végbement kontinensünk radikális etnikai átrendeződése, úgy négy évszázad alatt. Ez temette maga alá a Római Birodalmat. A Birodalom először ellenállt, védekezett, Hadrianus császár (117-138) már építtette a limest a határokon. Aztán később nem bírtak a nyomással, beengedték az idegen törzseket, megbízva őket a határőrizettel, és a folyamat végén a császár testőrsége is germánokból állt. Vegyesházasságok, a gyermek az anya nyelvét tanulja meg először, az apa kénytelen őt követni tehát e téren. Kihalnak az ősi latin nevek, majd maga a nyelv is holt nyelvvé merevedik.

Ismétlődik a történelem!

Ami ma végbemegy Európában, kísértetiesen hasonlít az 1500 évvel ezelőtt véget ért folyamathoz: megismétlődik kontinensünk radikális etnikai átrendeződése, ami egyben vallási (világnézeti) átrendeződéssel is együtt jár. Csak most a folyamat sokkal gyorsabb lesz, nem áll rendelkezésre több évszázad, mindez lezajlik pár évtized alatt, még ebben az évszázadban. Új népességrobbanást látunk Afrikában és a Közel-Keleten például. Afrika lakossága ma 1,4 milliárd fő, de 2050-re már négymilliárdan lesznek. Az arab világ, és peremvidéke, mint Pakisztán, Afganisztán, India, stb. szintén ebben a demográfiai fázisban vannak. Most hagyjuk a „klímamenekültek” jellegű halandzsát, egyszerűen mára jutottak el a technikai fejlődés ama fokára, amely biztosítja számukra a létfenntartást, ám igényeik is ezzel párhuzamosan növekednek, és ennek kielégítésére már nem adottak a feltételek a szülőföldjükön.

Nagyon fontos itt kiemelnünk az iszlám vallás szerepét, hiszen főként a muzulmánok lakta térségekre jellemző ez a népességrobbanás! Európa 2015-ben szélesre tárta kapuit, ebben elévülhetetlen „érdemei” vannak Merkel kancellárnak! És napjainkra már érzékelhetővé vált az etnikai arányok módosulása Európa nyugati és északi felén.

A probléma már kezelhetetlen

Átléptük azt a „mennyiségi” határt, amelyet elérve a folyamat nem visszafordítható, sőt, nem is állítható már meg. Olyan elementáris paradigmaváltásra lenne a megállításhoz, visszafordításhoz szükség, amire ma semmi remény. Először is a nyugati társadalmakban kialakult, megmerevedett ultraliberális felfogás erre alkalmatlan. Mert nem vesz tudomást arról, hogy ez valójában egy aszimmetrikus háború, ha úgy tetszik: a muszlim világ erőszakos terjeszkedése nyugat felé! Aszimmetrikus háború a terrorizmus is, ami pedig elválaszthatatlan velejárója a muzulmán ideológia terjeszkedésének, csak a Nyugat entellektüeljei ezt képtelenek megérteni, kimondani.

Márpedig a terrorizmussal szemben nem lehet a mi nyugati ultraliberális paradigmarendszerünkben maradva eredményesen harcolni, ezt a most folyó palesztin-izraeli konfliktus is bizonyítja.

Egy kitérő: a RAF felszámolása egykor

A RAF (Rote Armee Fraktion), a Vörös Hadsereg Frakció egy nevű ultrabalos terrorszervezet volt az NSZK-ban 1968 után. Baader-Meinhof Csoportnak is hívták a két vezetőjük Andreas Baader és Ulrike Meinhof után. 32 embert gyilkoltak meg, főként politikusokat, bankárokat, üzletembereket. Végül sikerült elfogni őket, életfogytiglant kaptak, ám 1977. október 13-án egy palesztin (!!) terrorszervezet eltérítette a Palma de Mallorca – Frankfurt repülőjáratot, és Szomália fővárosába, Mogadishuba vitte, azt követelve, hogy az utasokért cserébe engedjék szabadon a RAF bebörtönzött tagjait.

Ugye milyen érdekes már akkor is a közel-keleti (muszlim!) terroristák, és a nyugati társadalom ultrabalos terroristái között! Helmuth Schmidt kormánya nem tárgyalt velük, odaküldött egy kommandót október 18-án, a terroristákat megölték, a túszokat kiszabadították. Amikor a Baader-Meinhof csoport vezetői megtudták, hogy eredménytelen volt a kiszabadításukra tett kísérlet, akkor állítólag öngyilkosok lettek a cellájukban. Mindenki tudta, hogy szó sem volt itt öngyilkosságról, a német hatóságok megoldották a maguk módján a „problémát”, végleg. Azért írom le ezt az esetet, mert fölteszem a kérdést: a mai ultraliberális nyugati világban meg lehetne-e így, ehhez hasonló módon oldani a muszlim terrorizmussal, a tömeges illegális migrációval kapcsolatos krízist? Aligha. Például vissza lehet-e toloncolni az illegális migránsokat oda, ahonnan jöttek?

Először is: fogalma sincs a hatóságoknak, hogy honnan jöttek, kik ők egyáltalán. Lehetne alkalmazni persze valamiféle „mogadishui” megoldást: hadihajóra rakni az összes illegálisan érkezett migránst, és egy egész hadiflottát elindítva valahol Észak-Afrikában (Tunézia, Líbia, Marokkó, stb.), a Közel-Kelet kikötőiben (Szíria, Libanon) partra tenni őket.

Márpedig más megoldás nincs! Pótcselekvések, tesze-tosza gyermeteg próbálkozások persze vannak, mint hogy a britek Ruandába küldik őket, vagy az olaszok Albániába. Na, ezt kell megérteni ahhoz, hogy belássuk: nincs megoldás! Az illegális migránsok, mégpedig szinte mindannyian agresszív muzulmánok (!), maradnak a nyakukon, mármint Nyugat-Európa népeinek a nyakán, mint szamáron a fül! És szaporodnak, sokasodnak vég nélkül! Európa jóval hamarabb fog elpusztulni, mint egykor a Római Birodalom! A mi gyermekeink már megérik az Európai Iszlám Kalifátus kikiáltását! Tudom, ma még ez sokak számára képtelenségnek hangzik. De egyre növekszik azoknak a tábora, akik már nem tartják ezt olyan lehetetlennek…

Európa lerombolja saját fundamentumát

Az európai civilizáció négy fundamentuma a hellén-latin kultúra, a zsidó-keresztény vallási-etikai-szellemi-kulturális rendszer, a római jog, és a racionális (tudományos) gondolkodás. Ma Európa, legalábbis a nyugati, északi fele mind a négyet elkezdte szisztematikusan lebontani-lerombolni azzal, hogy muszlimok millióit fogadja be tárt karokkal. A muzulmánoknak nem kell a hellén-latin örökség, a görög irodalom, szobrászat, művészet, még kevésbé az általuk sátáninak bélyegzett zsidó-keresztény szellemi-etikai építmény. El fogják pusztítani mindkettőt, ha lehetőségük nyílik rá! A római jog helyett bevezetnék mindenhol a sariát, és végül számukra megint az ördögtől való a racionális-természettudományos világmagyarázat. Minden nyugati entellektüelnek el kellene olvasnia a Koránt! Ahogy az 1930-as években el kellett volna olvasniuk a Mein Kampfot is! Mert nagyon sok a párhuzam!

A nácizmus faji alapon osztályozta az embereket, az iszlám pedig vallási alapon. Minden nem igazhitű muszlim az ördög teremtménye, és a pokolra jut, akármilyen erényes életet is élt itt a földön! Egy igazhitű muszlimnak viszont Allah majd minden bűnét megbocsájtja, pusztán azért, mert benne hitt! Hatalmas tévedés az iszlámot a judaizmus és a kereszténység afféle „kisöccsének”, a monoteista vallások egyikének tekinteni! De ezt csak az értheti meg, aki elolvasta, megértette a Koránt! Egy analfabéta tevehajcsár, egy pszichopata őrült zagyva lázfantáziái! Hagyjuk azokat az érveket, hogy másfél milliárd ember nem követhet valamiféle őrültséget! A nácizmus is ugyanilyen zagyva pszichopata lázálom volt, mégis tízmilliók követték a Mohamedhez hasonlóan őrült kiagyalóját, vezetőjét!

És nem valahol Afrikában, hanem itt, Európa közepén, Goethe, Schiller, Beethoven hazájában! Ki kell végre mondani, hogy az iszlám halálos veszélyt jelent minden civilizációra, emberi értékre! „Európa vigyázz!” – írta 1935-ben Thomas Mann. De Európa nem figyelt rá, aludta édesded álmát, és megfizetett érte. „Őspatkány terjeszt kórt mi köztünk, a meg nem gondolt gondolat/ Belezabál, amit kifőztünk, és emberből emberbe szalad!” Írta József Attila. Most a történelem ismétlődik: Európa megint alszik, nem veszi észre a házba settenkedő Őspatkányt!

Európa kivágja saját gyökereit

Ha csak az iszlám jelentené a veszélyt az európai, a nyugati civilizációra nézve! De amolyan „hab a tortán” mozzanat még itt a genderideológia, az Antifa és BLM szellemiség, amelyek megkérdőjelezik az európai, a nyugati kultúrkör összes tradicionális értékét, de nem kívülről, hanem belülről, akár „az emberségen a rák”, egy József Attila parafrázissal élve. Amikor genderideológiáról beszélek, nem a homofóbiára, a szexuális másság iránti intoleranciára kell gondolni! A civilizált társadalomban tudomásul kell venni a szexuális irányultság egyéni akarattól független természetét: nem mindenki születik-válik heteroszexuálissá.

A modern jog és erkölcs által elfogadott normákon belül a szexuális hajlam a felnőtt egyén szuverén magánügye, a szexuális élet pedig két felnőtt ember magánügye. Itt hangsúlyozom azonban a „felnőtt” jelzőt, kifejezést! Ezt nem veszi tudomásul a genderideológia, az LMBTQ mozgalom, és annak ultraliberális szellemi-etikai holdudvara! Ez a kérdéskör nem az utcára tartozik, teljesen fölösleges és kontraproduktív jelenség a „pride felvonulás”, éppen az érintetteknek árt a leginkább, mert fölébreszti a primitív, alantas, intoleráns indulatokat. És főként nem a gyermekekre tartozik, majd serdülőkorban kell rá irányulnia a környezet (család, iskola, stb.) figyelmének, törekedve az elfogadás, a beilleszkedés megkönnyítésére-segítésére az érintett személyek számára!

Megjegyzem, hogy a magyarországi gyermekvédelmi törvény nagy hibája, hogy „csak a családra” szűkíti le a problémát, ezért életszerűtlen! A genderideológia mellett az Antifa, a BLM mozgalom és szellemi áramlat is az európai, a nyugati civilizáció gyökereit akarja elpusztítani, mégpedig idétlen, gyermeteg módon. „Őket” már a gyermekmesék is irritálják, Hófehérke bőrszíne példádul, átírnák a gyermek-és felnőtt irodalmat, mindent az ellenkezőjére változtatnának. Fekete Hófehérke és Hamlet, és akkor már fehér vagy sárga Othello (?), hadd ne soroljam az őrültségeket!

Összefoglalva: Európa, sőt, az egész nyugati civilizáció a vesztébe rohan, önmagát készül elpusztítani! Úgy tűnik, hogy ezen a lejtőn már nem is lehet megállítani…

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Barna Beatrix mondta:

    Nincs új a Nap alatt! A módszerek változhatnak idők folyamán, meg az emberiség mai naivitása is, -remélhetőleg- bizonyos kérdésekben! A sors-problémákat másképpen magyarázták, másképpen ismerték fel, máshogy oldották meg. Mindig hasznos a történelmi visszapillantás!
    A cikk írója jól látja korunk tendenciáit, jelen pillanatban sajnos borúlátása indokolt. De Európa nem pusztíthatja el önmagát önként! Ez igazi naivitás lenne!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük