Dr. Sipos Béla: ÁBTL iratok a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanárairól. 1. rész.

Az ÁBTL-ben 2014 óta végzek kutatásokat, kutatási témám a „Magyar értelmiség helyzete 1945-1989 között” 2021 óta otthon lehet a kutatásokat elvégezni, nem kell Budapestre utazni és bemenni Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába (ÁBTL-be). (1067 Budapest, Eötvös u. 7.) A 6-os kartonokat viszont csak az ÁBTL-ben lehet megnézni.

Az MKKE és más egyetemek, főiskolák (pl.: a Pécsi Orvostudományi Egyetem, a Tanárképző Főiskola stb.) tanárai közül a BM 1953-1989 között elsősorban azokat próbálta beszervezni, akik rendszeresen utaztak a Nyugat-európai országokba, illetve az USA-ban. Jelenleg csak a III/III-as iratokat lehet kutatni. Nem kutathatóak a Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség iratai. A III/II. Csoportfőnökség a Magyar Népköztársaság politikai rendőrségének a külső elhárítással, azaz kémelhárítással foglalkozó része volt 1962 és 1990 között. Részét alkotta a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségének, a pártállam állambiztonsági szolgálatának. Ugyancsak nem kutathatóak a Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnökség iratai. A Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnökség a Magyar Népköztársaság politikai rendőrségének a külső hírszerzéssel foglalkozó része volt 1962 és 1990 között. Részét alkotta a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségének, a pártállam állambiztonsági szolgálatának, valamint társszerve és egyben konkurense volt a magyar katonai hírszerzésnek, az MNVK 2. Csoportfőnökségnek.

Az alábbiakban közreadok egy válogatást azon MKKE tanárainak az iratairól, akikről adatok vannak az ÁBTL-ben és akiket megtaláltam. Sorrend mindig: Dosszié típusa. Dosszié jelzete. Dosszié tárgya.

Teljeskörűségre nem törekedhettem. Akik a jelentésekben szerepelnek, lehettek áldozatok és ügynökök is, mert az ügynököket is ellenőrizték, róluk is jelentettek. Az érintett tanárok igyekeztek lavírozni, nyíltan nem utasíthatták el a BM összekötők ajánlatait, mert tudták, akkor nem utazhatnak ki a nyugati országokba, de a jelentéstételt általában elszabotálták. Az Állambiztonság célkeresztjébe kerülhettek azok is, akik Nagy Imre köréhez tartoztak és az 1956-os forradalom leverése után egymással találkoztak, a forradalomról publikáltak, pl. az MKKE tanárai közül Nagy Tamás, Ádám György, Andorka Rudolf, Markos György, Szabó Kálmán és mások.

Az ÁBTL iratokban az 1960-as években hivatkoztak a 04 BM miniszteri parancsra, különösen a Ford ösztöndíjjal az USA-ba utazók esetében. Elsősorban arra kérték a kiutazókat, hogy figyeljenek arra, kik próbálkoznak a finom vagy durva beszervezési kisérlettel és ezt jelentsék. A kiutazók általában azzal védekeztek, hogy tudományos kutatók, a kémkedéshez nem értenek. Az ügynökök különbözőek voltak, nagyon fontos megismerni a jelentéseiket. Sokszor odaírták, hogy hazafias alapon történt a beszervezés, ami tapasztalataim szerint a legtöbb esetben nem volt igaz, erőteljes fenyegetéseket alkalmaztak. Akit terhelő alapon szerveztek be, ott sokszor a börtönbüntetés megszüntetését ígérték meg. Ha egy ügynök „pontosan teljesített”, akkor oda írták többszörösen ellenőrzött, megbízható ügynök.

Meg kívánom említeni, hogy az egyházakat kiemelten ellenőrizte a BM. A vallás a nép ópiuma. Karl Marx egyik leggyakrabban idézett és átfogalmazott kijelentése, miszerint a vallás a nép ópiuma, a filozófus 1843-ban született írásából, „a hegeli jogfilozófia kritikájához” című művének bevezetőjéből származik. Ez volt az elméleti alapja a kommunista rendszerek vallásellenességének. A mélyebb ok az volt, hogy csak egy eszmében higgyenek az emberek, a szocializmus, a kommunizmus eszméjében.

1949-1989 között minden egyház minden püspöke ügynök volt. Az ügynöki múlttal eddig csak az evangélikus egyház nézett szembe. Ld.: Háló Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról – 1945–1990. Szerkesztette: Mirák Katalin. Kiadó: Luther Kiadó. Kiadási év: 2011.

Háló 2. – Egyházvezetők 1. Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő. Szerkesztette: Mirák Katalin. Kiadó: Luther Kiadó. Kiadási év: 2014.

Háló 3. – Egyházvezetők 2. Nagy Gyula, Harmati Béla. Szerkesztette: Mirák Katalin. Kiadó: Luther Kiadó. Kiadási év: 2020.

Előkészület alatt van a Háló IV. kötete.

Az MKKE-n a Közgazdász egyetemi lapban 1952-től 1982-ig cikkek jelentek meg a Harc a vallásos nézetek ellen. „Marxista templomozók” címen. Itt csak egy hozzászólásból idézek. Gondi József. Válasz két kérdésre! Válaszol: dr. Gondi József, a filozófiai tudományok kandidátusa, filozófiai tanszékünk docense. A megmaradási törvények bizonyítják az anyag időbeni örökkévalóságát, és cáfolják az anyag isteni teremtéséről vallott felfogásokat. [] Elvileg lehetséges-e semmiből anyagot teremteni. A tudományok egész eddigi eredményei azt bizonyítják, hogy nem. A semmiből való teremtés elve (tehát maga az elv) képtelenség. [] A semmiből való teremtés elve tehát a tudományok és a logika alapján nem tartható.

Közgazdász. 1968. 18. sz.

Kiegészítések Gondi József cikkéhez: Próbálja indokolni, hogy az anyag örök, az anyagmegmaradás törvényével igazolja állásfoglalását, de nem ismerte Albert Einstein (általános relativitás elmélete, 1915) és más kutatók (pl: Hubble–Lemaître-törvény) eredményeit, az ősrobbanás elméletét, ami szerint jelenlegi ismereteink szerint kb. 13.8 milliárd évvel ezelőtt a semmiből teremtődött a jelenleg ismert világ. S. B.

Ádám György közgazdászra vonatkozó ÁBTL iratok. 149 dossziéban szerepel a neve.

Ádám György (Nagykanizsa, 1911. augusztus 7. – Budapest, 1974. június 17.) közgazdász, újságíró, szakíró. 1948-ban az MTI közgazdasági kiadványát szerkesztette. 1949-ben letartóztatták és koholt vádak alapján tízévi börtönre ítélték. 1954-ben rehabilitálták. 1954 és 1957 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos munkatársa volt. Az 1956-os forradalomban aktív szerepet játszott, tagja volt a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának. 1957-ben életfogytiglani börtönre ítélték, ám az 1963 márciusi általános amnesztiával szabadult. 1963-tól a Közgazdasági és Jogi Kiadó felelős szerkesztőjeként működött. Egy évvel később megkapta a közgazdaságtudomány kandidátusi fokozatát.

3.1.2. M-30220 Takács Imre (Történész) A BM III/III-4-b alosztálya foglalkoztatta a “Történész” fedőnevű informátort (később “Takács Imre” fedőnevű tmb.), 1967 és 1969 között, aki történész lévén elsősorban a hazai történész szakma belső ügyeiről és nemzetközi kapcsolatairól, valamint az MTA különböző szervezeteiben tapasztalható jelenségekről jelentett, különös tekintettel az 1968-as csehszlovákiai beavatkozás értelmiségi körökben keltett visszhangjára. 1967-1969.

3.1.9. V-145288/12 Mérei Ferenc és tsa. Ádám György részletes anyaga, az előző dossziékban szerepelt személyek kihallgatási jegyzőkönyvei 1956-1959. A kihallgatáskat ceruzával és tollal írták, amit ezt követően legépeltek. 

A szerző:  az MTA doktora, professor emeritus a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

4 hozzászólás a(z) Dr. Sipos Béla: ÁBTL iratok a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanárairól. 1. rész. bejegyzéshez

 1. Takács István mondta:

  Miért nem jutok hozzá a rólam szóló anyaghoz ? Minden évben azzal a stereotip, ó héber szöveggel próbálják betömni a képemet : kutattuk, de nem találtunk önre vonatkozó anyagot, tovább kutatjuk, majd 10 nap múlva érkezik a levél – nem találtunk semmit. ( 8.X-ben csoszogó emberke meddig várjon?
  Nagyon kíváncsi lennék dr. Wagner György néven bemutatkozó középmagas fickóra aki képes volt 3 azaz három órán át győzködni ” Dolgozzon nekünk ”
  Mindenkit kérek akinek ismerete van dr. Wágner Györgyről segítsen nekem .KÖSZÖNÖM !! Sokat tudnék mesélni 1984 tavaszáról. Most csak ennyit!!

 2. Sipos Béla mondta:

  Kedves Takács István, kérlek írd meg édesanyád nevét, születési évedet és akkor megnézem az ÁBTL adatbázisban szerepelsz-e.

  Üdvözlettel
  Sipos Béla

 3. Sipos Béla mondta:

  Az ÁBTL-ben 100 darab irat van, amiben Takács István név szerepel. Pl.:
  2.8.1. Takács István. BM Központi Fogyaték 11303
  Takács István. Anyja Gimes Ilona Vilma Született 1955-01-01 r. őrmester
  A születés éve, a foglalkozás megadása és az anyja neve alapján lehet beazonosítani a nevet

 4. Juhász Sándor mondta:

  Az elméleti fizikusok munkaeszköze a matematika.
  A világegyetem tágulása tényleg megfigyelhető. És aránylag egyszerű, kétváltozós (idő-távolság, s= s(t)) függvénnyel ábrázolhatók a csillagászok megfigyelései. Matematikai analízissel kijelenthető. hogy a függvénynek 13,8 milliárd évvel ezelőtt érintette-elérte az s = 0 szintet. Ami azt jelenti, hogy ekkor a világegyetem anyagsűrűségének szingularitása van. Ami értelmezhetetlen.
  Ez egy matematikai következtetés, ez nem fizikai megfigyelés eredménye.
  Ez a matematikai következtetés azt jelenti, hogy ehhez a t = -13,8 x10⁹ évhez közeledve nem érvényesek a ma ismert fizika törvényei. Vagyis, új fizikát kell alkotni, miként Isaac Newtonnak a maga törvényeivel, Max Plancknak a kvantum fogalmával, Albert Einsteinnek a relativitáselméleteivel, Hideki Yukawának az általa “feltalált”, a nukleonokat összetartó magerőkkel stb. Ezek mindegyike megváltoztatta az addigi fizikai gondolkodást.

  Most ott tartunk, hogy – Peter Higgs elmélete alapján – a csillagközi anyag részei valójában nem távolodnak egymástól, ők mozdulatlanok a maguk terében, csak az őket hordozó tér tágul. Ezt még el kell fogadniuk a fizikusoknak.
  Ott még nem tartunk, hogy kimondjuk: mi volt 13,8 milliárd évvel ezelőtt! Az ősrobbanás egy matematikusi kijelentés csupán.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük