Gazdag László: ISZLÁM VESZÉLY

“Nincs iszlám szélsőség! Maga az iszlám a szélsőség!” Oriana Fallaci

Gyerekek robbanóövekkel
Afganisztánban a tálibok gyerekekre robanóövet kötöttek és az amerikai katonákhoz küldték őket cukrot kéregetni, majd távirányítással felrobbantották őket. Amikor újságíró kérdezte erről a tálib vezért, vagy az elfogott tálib harcost vallatták, erre ők azt a magyarázatot adták, hogy a gyerekek Allah mártírjaiként azonnal a Paradicsomba kerülnek, míg a hitetlen katonák, vagy akár civilek a Gyehenna tüzébe. (A Gyehenna a Jeruzsálem melletti bűzös szeméttelep volt az ókorban, ami gyakran kigyulladt.) Szóval a gyerekekkel tulajdonképpen jót tesznek ők azzal, hogy felrobbantják őket! Kérdezem én az olvasót: ez nem valamiféle elmebaj? Dehogynem! Ezek az “emberek”, akik ilyen nézeteket vallanak, valójában közveszélyes pszichopata őrültek! Nem kell ezt szépíteni, ki kell mondani!
Még évekkel 2001. szeptembere előtt egy amerikai újságíró az afganisztáni Tora Tora barlangrendszerben interjút készített Oszama bin Ladennel, és említette, hogy a Nairobiban végrehajtott merényletben sok muszlim is meghalt. A terrorista vezér erre azt válaszolta, hogy ők Allah mártírjai, azonnal a Paradicsomba kerülnek, tehát ezzel semmi gond!
Mindebből látható, hogy az iszlám nem vallás, hanem egy tébolyult, emberellenes ideológia, tulajdonképpen valamiféle kollektív elmebaj, és így is kell(ene) kezelni. Mondjon valaki még egy világnézetet, amelyben megengedett, sőt, dicsőség az öngyilkos merénylet!

Mohamed pedofil volt!
Mohamed a Kurais törzs tagjaként 570 körül született, szülei korán meghaltak, őt a nagybátyja, Abu Bakr nevelte. Később, már prófétaként, feleségül vette Abu Bakr hatéves (!) lányát, Aisát, igaz, “csak” a lánygyermek kilenc éves korában hálták el a nászéjszakát. Egy muzulmán nem is érti a mi kultúránk, jogrendünk problémáját a pedofíliával, az ő társadalmukban teljesen “természetes” szokás ma is, hogy idős gazdag férfiak szegényebb családok gyereklányait veszik feleségül. Akár lánytestvéreket is, hiszen a Korán négy feleséget enged minden muszlim férfinak. Persze ez alól Mohamed kivétel lehetett, hiszen neki kilenc felesége volt. De egy muszlim férfinak ágyasa – értsd, rabszolganője – akárhány lehetne akár ma is, hiszen a Korán megengedi a rabszolgaságot, amit egyébként Szaúd-Arábiában is csak 1961-ben (!) töröltek el!

Egy analfabéta tevehajcsár “vallást” alapít
Mohamed már 40 éves, amikor látomásai, hallucinációi támadnak a Hira hegy barlangjában. Gábriel arkangyal nyilvánítja ki neki a Koránt részletekben, majd ő egy írástudónak ezt lediktálja. Van itt egy érdekes mozzanat! Mohamed szigorúan a lelkére köti az illetőnek, hogy mindent szó szerint írjon le, mert ezek Allah kinyiltakoztatásai. Egyszer az írnok fölkiált, hogy Allah milyen nagyszerű, milyen csodálatos. Mohamednek ez megtetszik, és utasítja, hogy ama szúra végére írja be ezt a mondatot. Az írnok ekkor elgondolkodik, hogy akkor ezek mégsem Allah kinyilatkoztatásai, hanem Mohamed gondolatai? A muszlim hagyomány kétféle történetet fűz ehhez, az egyik szerint az írnok az életével fizet majd kételyeiért, a másik szerint a próféta megbocsájt neki.
Egyébként Mohamedet egy ideig kétségek gyötrik, attól fél, hogy valójában ő megőrült. Legelső felesége, Hadidzsa, és a nagybácsi, Abu Bakr győzködik arról, hogy nem őrült, hanem próféta. De nem hisz nekik, és végül a Kába kövénél kolduló vak “bölcshöz” fordul tanácsért, aki megnyugtatja, hogy ő tényleg próféta.

A Korán 114 szúrája
A 114 szúra, vagy “fejezet” nehezen értlemezhető. A “szent könyv” nem mond el történetet, mint a Tóra, a Biblia, a Baghavad Gíta, stb. Még Mohamedről sem tudunk meg belőle semmit! A leghosszabb szúra, a második, 32 oldal, a legrövidebb, a száznyolcadik mindössze három sor. Ezt itt idézem. Címe: A bőség
“1. Adtuk néked a bőséget.
2. Imádkozzál hát Uradhoz és áldozz!
3. Aki gyűlöl téged, az a kurtafarkú.”
Ennyi! Ez egy szúra a szent könyvből. Értelmezze az olvasó, ha tudja…
Én 594 brutális átokszöveget számoltam össze a Koránban. Ezt általában minden nem muzulmánra, mint “hitetlenre” fröcsögi Mohamed. Vessük ezt össze az Újszövetség bűnöket is megbocsájtó Krisztusával!
A 47. szúra címe Mohamed. De nehogy bárki azt higgye, hogy ebből bármit megtud a prófétáról, a szövegben mindössze egyszer van leírva a Mohamed név. Ellenben a 4. vers: 4. sora: “Amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, vágjátok el a nyakukat!”
A Rouen-i 85 éves plébános torkát elvágó muszlim merénylő “csak” végrehajtotta eme felszólítást!
Az egész Korán egy zagyva, értelmetlen, összefüggéstelen mű, mindenkinek el kellene olvasnia! Mégpedig azért, mert annyi illúzió, tévhit lengi körül az egész iszlám “vallást”! Én ezt nagyon is veszélyesnek tartom! Pl. ilyen tévhit, hogy a dzsihád, vagyis az erőszakos terjeszkedés nem jelenti az erőszakos térítést. Meghódítani egy területet kötelessége a muszlimoknak, de ott tilos erőszakkal téríteni! Ez tényleg benne van a Koránban, több helyen is, és ebből vonják le egyesek a következtetést lám: milyen toleráns vallás ez, nem térít senkit erőszakkal! Csakhogy a “magyarázat” valami egészen elképesztő, agyament: azért nem szabad erőszakkal téríteni a hitetleneket, mert Allah maga tartja tudatosan tévelygésben őket, hagyni kell hát a szerencsétleneket, hogy tévelyegjenek. És ez azért is agyament, mert ugyanakkor eme tévelygésükért fogja majd haláluk után Allah büntetni őket a Gyehenna (Pokol) tüzén. Egyébként van valami gyerekes abban, ahogy a Gyehennát bemutatja Mohamed: a vicclapok ábrázolásai köszönnek vissza a kondérban fővő bűnösökről, akiket ördögök böködnek vasvillával.
Mohamed egy gazdag kereskedő özvegyét, a nála 25 évvel idősebb Hadidzsát vette először feleségül, aki rábízta karavánjai vezetését. Rengeteg vidéket járt be évtizedek alatt, megismerkedett különböző mítoszokkal, vallásokkal, de csak felületesen. Ezekből gyúrta össze eklektikus, zavaros nézetrendszerét, amit vallásnak nevezni erős túlzás! És a legnagyobb tévedés ráadásul az iszlámot a két monoteista vallás, a júdaizmus és a kereszténység valamiféle “kisöccsének” tartani, az egyistenhívő vallások egyikének.
Az analfabéta Mohamed teljesen műveletlen volt, csak egy példa erre: azt hitte, hogy a Fáraó egy konkrét egyiptomi uralkodó személyneve, és nem egy hatalmi státusz titulusa.

A nők helyzete
A nők helyzete a muszlim társadalomban eleve tragikus, ugyanis a Koránból az derül ki, hogy a nő szerepe kizárólag a társadalom reprodukciójára, valamint a férfiak kéjvágyának kiszolgálására korlátozódik. Jellemző, hogy a Paradicsomban a férfiakat nőnemű hurik szórakoztatják, más nők nincsnek ott, és persze férfi hurik sincsenek az ő szórakoztatásukra. A Korán nem foglalkozik azzal, hogy az igazhitű nőkkel mi lesz a haláluk után, hova kerülnek egyáltalán. Mintha nem is lennének emberi lények!
Örökléskor a lánygyermek feleannyit örököl, mint a fiúgyermek, a saria szerint. A válás is roppant egyszerű, de csak a férfiak számára! A férj két tanú előtt kijelenti háromszor, hogy válni akar, és le is zajlott a válás. Az asszonynak nincs ilyen joga, ő nem indíthat válási procedúrát. A házasságtörő asszonyt halálra kell kövezni, a házasságtörő férjről nem tesz említést a Korán. Már hogyan is tenne, ha a férfinak lehet négy felesége, és annyi ágyasa, amennyi el tud tartani? Sok muzulmán országban a nő ma is csak a férj engedélyével léphet ki a házból.

Alkoholtilalom?
Szaúd-Arábiában ma is megkorbácsoják nyilvánosan azt, aki megiszik egy pohár sört! Ugyanakkor a Koránban az olvasható sok helyen, hogy a Paradicsomban gyömbérrel ízesített bort szolgálnak föl a hurik az igazhitű férfiaknak. Valamint az is benne van, hogy a zsidók tejjel-mézzel folyó Kánaánjával szemben a muszlim Paradicsomban tejjel-mézzel-borral folyó patakok csobognak minden felé.
A Koránban én egyetlen helyen találtam arra vonatkozó előírást, hogy az igazhitű muzulmánnak tartózkodnia kell a túlzott alkoholfogyasztástól! Honnan jön akkor ez a totális absztinencia-rögeszme? Fogalmam sincs! A Koránból bizonyosan nem!

Muszlim tudósok?
Mohamed volt az egyetlen vallásalapító, aki egyben államalapító is lett. Az arabok a kezdeti időkben valóban nagy érdeklődéssel tanulmányozták a korábbi hellén-latin örökséget, de csak korlátozottan. Arisztotelész, a Eukleidész, Pithagorász érdekelte őket, de már Homérosz, Aiszkhülosz, Szophoklész, stb, vagyis a görög idodalom, színház nem. Mint ahogy a hellén szobrászat, képzőművészet sem. Az iszlám a művészi emberábrázolást tiltja csupán, ezért nincs Leonardójuk, Michelangelójuk. A történeti forrásokban a csatajelenetekben persze látjuk az embereket.
A kezdeti dinamika idején valóban létrejöttek egyetemek a nagyvárosokban, pl. Hispániában, ahol keresztények is tanulhattak, és így arab közvetítéssel vették újra birtokba saját, már elfeledett hellén múltjukat. A matematika terén jelentős eredmény volt, amikor az arabok átvették a hinduk számrendszerét, és tovább is fejlesztették. Európa a salamancai egyetemen végzett későbbi Gerbert püspöktől ismerte meg az arab számjegyeket. Ez a Gerbert püspök majd II. Szilveszter pápaként küld koronát 1000 karácsonyán a mi I. István királyunknak.
De Avicenna, Averroes, stb. nem muszlim tudósok voltak, hanem türkmén, arab, üzbég, stb. tudósok, akiknek világnézetéről keveset, vagy éppen semmit sem tudunk. Kivétel Avicenna, akit a cordobai emír száműz Tunéziába ateista nézetei miatt!
Később ez a dinamika kifulladt, hamarosan átvette a tudomány helyét az iszlám dogmatika, a társadalom megmerevedett, és stagnált hosszú évszázadokon át, már ami a tudományos és technikai fejlődést illeti.

A “törölt versek”, Salman Rushdie értelmezésében
Mohamed egy darabig Mekka előkelőségeit próbálja téríteni, de gondot jelent neki a legerősebb vezető család, akiknek a tulajdona a Kába szentély, benne három pogány istennő szobrával, és az oda járuló hívek adományai fontos bevételi forrást jelentenek eme család számára. Hogy elkerülje a konfliktust, egyszer azzal jön le a Hira hegyről, hogy Allah üzent neki Gábriel arkangyallal: ezt a három istennőt továbbra is szabad imádni. Később azonban a konflikus mégsem kerülhető el, Mohamednek futnia kell Mekkából 622-ben (hidzsra = futás), majd 629-ben nagy haddal tér vissza Medinából, és bevonul Mekkába. Kitakarítja a Kábát, összetöri a három pogány istennő szobrát. De ott a Korán 53. szúrájában Allah egykori “üzenete”, amit meg kell magyarázni. Roppant egyszerűen oldja meg a próféta: ez az üzenet valójában nem Allahtól, hanem a Gábriel arkangyal képébe öltözött Sátántól származik, ezért törli a Koránból.
Salman Rushdie, az Indiából származó író, aki 15 éves korában tért ki az iszlámból, ezt gondolta tovább Sátáni versek c. regényében: kedves Mohamed, nem lehet, hogy nem csak az 53. szúra törölt sorai, hanem az egész Korán a Sátán műve? A regényben szerepel Khomeini ajatollah, nem éppen hízelgő ábrázolásban, nem véletlen, hogy halálra ítélte, és az iszlám jog, a saria szerint bárki, bárhol megölheti büntetlenül. Hol van még ilyen “jogrend” a civilizált világban?

Kertész Imre jajkiáltása
A Nobel-díjas magyar író A végső kocsma c. önéletrajzi regényében kétségbeesetten kongatja a vészharangot: Európa népei nem értik, mekkora veszélyt jelent rájuk nézve, társadalmukra, kultúrájukra a muzulmán tömegek beözönlése? “Európa csúszik-mászik a muszlimok előtt!” -írja. Oriana Fallaci, valamint Claude Cahen Az iszlám c. könyvében szintén figyelmeztetnek, hogy az európai civilizáció zsidó-keresztény kulturális gyökerei, valamint tudományos világképe kerül veszélybe, ha nem lép föl a muszlim terjeszkedés ellen.
Ne feledjük, hogy az ateista Oriana Fallaci írja ezeket! Ő hangsúlyozza, hogy világnézete ugyan materialista, de kulturális értelemben ezer szállal kötődik zsidó-keresztény gyökereihez. Mint firenzei lakos naponta megy el a csodálatos katedrális előtt, amelynek tetején ama aranyozott rézgömb csillog, amelynek elkészítésében és oda emelésében ott segédkezett egykor a 15 éves Leonardo da Vinci. Aki szintén ateista volt egyébként…

“Európa vigyázz!” (Thomas Mann 1935-ben)
A Nobel-díjas német író egykor a náci veszélyre figyelmeztette Európát, de nem hallották meg jajkiáltását. Európa ma is befogja a fölét, behúnyja a szemét, amikor nem hallgat az új veszélyre figyelmeztető vészcsengőre! Az Európai Unió Brüsszeli Bizottsága most hozott határozatot a (többségében muzulmán!) határsértő migránsok kötelező szétosztásáról. Ez is egyfajta elmebaj, mondjuk ki nyíltan, jó hangosan! Az európai civilizáció ezzel a saját sírját ássa! Ahova az iszlám betette a lábát, ott előbb-utóbb átalakította az eredeti társadalmat a saját képére! Ma legnépesebb muszlim állam Indonézia, de emlékeztetnék az egykori Perzsiára (ma Irán), Pakisztánra, egész Észak-Afrikára. 

A szerző: közgazdász, egyetemi docens 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

4 hozzászólás a(z) Gazdag László: ISZLÁM VESZÉLY bejegyzéshez

 1. Neszveda Péter mondta:

  Nagyon fontos írás, ezerrel kéne osztani minden lehetséges fórumon, mert Európa (még mindíg!) alszik. Csak nehogy az legyen ennek az alvásnak a vége, hogy nem is tud majd felébredni!

 2. Barna Beatrix mondta:

  A lényeg: “az erőszakos terjeszkedés nem jelenti az erőszakos térítést.” Most sem! Soha nem volt, és ma sem a térités a motiváció! Mindig az erőszakos terjeszkedés, a területszerzés.
  Ezért hagyják Európa “hitetlenjeit tévelyegni” vallásilag, mert nem ez a céljuk. A hiszékenység nem jó tanácsadó!
  Ez valós probléma, amivel keményen szembe kell nézni.
  Fontos véleményt kaptunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük