Csaba testvér:  Napi evangélium

Döbbenetes a XXI század embere mindent szeretne újrahasznosítani kivéve társát, az ő szeretteivel való kapcsolatait!! Sajnos egymás számára olyanok lettünk, mint az egyszer használatos zsebkendő!! Összekenődött, eldobom, mert – ezt mondjuk gondolkodás nélkül – kutyából nem lesz szalonna, legfentebb kutyaszalonna, ami úgysem jó semmire!!

Jézus hiszi és vallja, hogy az eldobott kő szegletkővé válhat és valóban mellette sok leírt, eldobott élet megtisztul, felemelkedik a boldogok, a szentek sorába!! Lám Lévi a mindenki által lenézett vámos, Jézus barátja lesz, gondolhatunk egy másik vámosra is Zakeusra, de Mária Magdolnára, vagy akár az apostolfejedelemre Szent Pálra!! Nekik sikerült újjászületni, Isten tiszteletre méltó szentjeivé válni!!
Keresztény vagyok, ez azt is jelenti, hiszek a megtérésben, az újrakezdésben, a bűnbánat testet, lelket újjáteremtő erejében! Nagyböjtben nem csak a magam hibái, bűnei ellen kell küzdenem, de testvéremet is segítenem kell a maga szabadságharcában, a bűn ellen vívott küzdelmében, hogy Isten gyerekeinek szabadságában élhessen!! Lehet, hogy már ő maga sem hiszi, hogy talpra tud állni, újra tud kezdeni, hogy meg tud szabadulni egyik, vagy másik bűnös szokásától, de ha belém kapaszkodhat, az én belevetett bizalmamba, az én élő hitembe, akkor sikeresen elindulhat az újjászületés útján!!

Hiszem-e, hogy elcsúszott férjem, feleségem, gyermekem, kollégám talpra tud állni és újjá tud születni a szeretettben, jóságban? Segítem őt imádságos szeretettel, hogy tisztánlátva, szembenézzen saját gondjaival, problémáival? Alázattal társa tudok lenni testvéremnek, hogy szembefordulhasson az őt szorongató “ördögökkel”, hogy azokat legyőzze kemény küzdelmekben, diadalmasan örökre?
Nagyböjt a te és a te szeretteid újjászületéséről szóló szentidő!! Isten a kegyelmeit mindig nagylelkűen, bőségesen osztja, de most ezekben a napokban hiszem, hogy túlárad a kegyelem mindannyiunk életében! Használjuk fel lelkünk üdvössége érdekében e szent negyven napot,

Csaba t.

Evangélium
Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”
Lk 5,27-32

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük