BARNA BEATRIX: A felejthetetlen Mátyás király

Mátyás kivételes képességű uralkodó volt Számos legenda él az álruhás, igazságos, de keménykezű királyról. Nemcsak krónikáink, hanem a magyar néplélek, a népmesék is mély szeretettel őrzik alakját, sőt idők folyamán személyéhez hozzá is költöttek történeteket. A mese mindig őszinte, hősei győzedelmeskedni képesek, tanítanak, védenek. A képzelet és a valóság mezsgyéjén minden elképzelhető, még az is, hogy egyszer valóban betoppan közénk és mi örömmel, szélesre tárt ajtókkal fogjuk fogadni őt!

Egy kevéssé ismert történetet szeretnék felidézni a történetíró Bonfini nyomán Mátyás királyról, aki egész életében hadat viselt, közismert volt, hogy teste számos sérülést hordozott, idősebb korában komoly fájdalmakat okozva neki. „Budán a török elleni hadjárat elrendelésére országgyűlést tartott. A gyűlés után Mátyás, hogy valahára eleget tegyen a megajánlott pénzsegélyért a nemzet kívánatának, a török ellen hadat vezetni szándékozott, mit azonban a cseh ügyek miatt csak ősszel lehetett tennie. A hadjárat emiatt rövid volt, és Szabács bevétele után beállott tél őt tovább munkálkodni nem engedte.”

Csatákat nyerni nemcsak a harcmezőn lehetett, hanem vérontás nélkül, okos diplomáciával is! Hihetetlen érzéke volt ehhez is! Így emlékezik erre Bonfini: /Dec.IV. Lib.4. Epist. Corv.4,10./  „ Szabács bevételénél egyebek közt két hordó nyíl is elfoglaltatott, melyeken    velencei    jegyek voltak. Mátyás e miatt Velence birtokainak megtámadását színlelte. A megrettent Signoria békéért könyörgött, melyet aztán a király oly föltétel alatt adott meg, hogy Velence neki, az eddig Törökországba szállított minden fegyverek árát lefizesse. A velencei követ azonban pénz helyett kristály asztali edényeket hozott azon mentséggel, hogy a fegyvereket a Signoria tudta nélkül, egyes kalmárok árulták.

Mátyás válasz helyett a követet ebédre hívá, mely alatt azután egy szolga a mellékasztalra fölrakott kristály edényeket, – a király meghagyása szerint – mintegy véletlenül megbotolva, a földre rántá, s mind összezúzta, Mátyás ezután arany poharakkal rakatta meg az asztalt, s midőn a szolga ezeket is a földre rántotta, mosolyogva jegyzé meg, hogy szép ugyan a kristály edény, de törékeny, miért nincs belső becse, míg az arany, ha meggörbül is, megtartja becsét. A követnek ezután válaszul háború-izenés adatott át. Megérté a követ a király kívánságát,- haza ment s hozott aranyat, min Mátyás megnyugodott.”

A történet önmagáért beszél. Ilyen volt a magyarok királya! Micsoda tekintélye lehetett. Európa szerte tisztelték jellemét és éles eszét. Példa beszéd! Figyeljük csak a történetet, nem tombolt, nem kiabált, nem dobta a követ után a kérés nélkül hozott edényeket. Nem sértődött meg, nem kérte ki magának, csupán biztos volt a dolgában, ura volt a helyzetnek. Oka bizonyítottan, fegyvereladás a töröknek, az ellenségnek. Ez casus belli!

Félreérthetetlen, értékarányos ítéletet hozott, ahol nem volt helye az alkudozásnak. Bölcsen, diplomatikusan mégis csak elérte célját!

Forrás: Horváth Mihály philosophia doktor, a Magyar Tud.Társ.Rend.Tag: A magyarok története c.könyve
Kiadó: Geibel Károly bizománya, Pest, 1842

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük