Cs. Szabó Béla: A HONVÉDELEM ÉS KONCEPCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSAI

A honvédelem az 1990-es úgynevezett rendszerváltáskor megrendült.

Nem az a probléma, hogy a tömeghadsereget leépítették, hanem az, hogy a politika eszetlenül szétvert mindent! Ténykérdés, hogy a politikai pártok voltak azok, akik nagy elánnal és hozzáértés nélkül elkezdték leszervezni a hadsereget, azzal a „felkiáltással”, hogy a NATO majd megvéd minket. Kétségtelen, hogy a NATO is mosolyogva bólogatott ez ügyben, hiszen ismerve a közép-európai nemzetiségi ellentéteket például; Jugoszlávia és ismerve a Varsói Szerződés által felhalmozott fegyverarzenál mennyiségét, érdekelt volt annak egy alacsonyabb szinten történő fenntartásában. Ezáltal egy olyan honvédelem ellenes hangulatot sikerült gerjeszteni, amely szinte a haderő teljes leépülésével volt egyenlő. Ezt a politikai koncepciót tábornokok, főtisztek tovább erősítették akkor, amikor például a régi leszerelő katonáknál szokásos centi vágással kívánták népszerűsíteni magukat a sorkatonai szolgálat eltörlése okán.

Keleti György akkori honvédelmi miniszter show műsort szervezett a rakéta tüzérség indító berendezésének a megsemmisítésére, ahova meghívta a NATO tagországok nagyköveteit és katonai attaséit. Már csak a kézcsók hiányzott a show-műsorból! Ez történt ahelyett, hogy egy jól átgondolt fegyverzet válogatás után mozgósítási készletbe helyezték volna az adott eszközöket. A kormány és Keleti honvédelmi miniszter a szovjet államadósság fejében kapott új T-72 harckocsikat (77db-ot) elajándékozott az iraki kormánynak, amelyből több darab 3 hónapon belül a lázadóknál kötött ki. Miért hibás ez a koncepció? Ezt próbáljuk megfejteni az írásunk további részében!

Egy ország védelme
Ha a térképre nézünk, akkor rögtön láthatjuk, hogy miért lettek világhatalmak azok az országok, amelyek ma meghatározzák a politika főbb irányvonalát.
1, Az ország fekvése olyan, hogy stratégiailag komoly védelemmel rendelkezik például; tengerek zárják körbe, USA, Anglia ”ő már a múlt”, Oroszország, Kína. Ausztráliát is tengerek zárják körbe mégsem világhatalom, tehát ez szükséges, de nem elégséges feltétel.
2, A terület nagysága olyan, hogy a megszállása szinte egyenlő legyen a lehetetlennel. Ilyen az USA, Oroszország és Kína, de már nem ilyen Anglia, mert ugyan nem szállták meg, csak a középkorban, de elvben nem lehetetlen, hiszen ha a II. világháborúban az USA nem segíti katonai és gazdasági erővel, akkor nem lehetett volna kizárni egy esetleges megszállás lehetősségét.
3, A fentiek szükséges, de még mindig nem elégséges feltételek a világhatalmi státus meglétéhez. Vagyis szükséges még egy alapvető feltétel, mégpedig a gazdasági erő, az ipar és nem utolsósorban a nyersanyagok összessége, ami egy háborús konfliktus esetén nem korlátozza a haderő működését. Ezen kívül lehetőséget biztosít a nagy sorozatú gyártáshoz, valamint a korszerű fegyverek fejlesztéséhez. Itt már sok ország kiesik, még olyanok is mint Franciaország, Németország, Anglia, Törökország stb!
4, Nem utolsó sorban a hadra fogható emberek száma is meghatározza a fenti helyzetet, de azzal a megkötéssel, hogy az első három feltétel nélkül semmit sem jelent, hiszen bármelyik hiánya kizárja a nagyhatalom státusának lehetősségét.

Nos, nézzük mit mond nekünk a védelem szó
A haza védelme mindenkinek a szent kötelessége, rögzíti az Alkotmány. Ez mindig és minden országban így volt és lesz! A történelmünkben a honfoglaló királyaink okos előre látással jelölték ki hazánk területét és nem voltak restek sok magyar vért áldozni azért, hogy a királyság határai oda essenek ahova a szándék akarta. Ha megnézzük a térképet, akkor a határvonalak nagy hegyláncok ormain lettek kijelölve, mintegy félkörívben. Ez már akkor is komoly stratégiai ismeretekre vallott, hiszen az ezeken való átkelés majdhogynem elképzelhetetlen volt. Egyedüli nyitott térség, az a szerb, horvát, osztrák szakasz, amelyet ki is használt a török szultán, amikor betört az ország területére. A II. Világháborúban az oroszok többször hálát adtak az Istenüknek, hogy a román hadsereg átállt, mert ellenkező esetben nagy véráldozatot kellett volna hozniuk ahhoz, hogy sikerrel átkeljenek a hegyeken és betörjenek a magyar Alföldre.

Ezt a természetes védelmi vonalat bontották le Trianonban a francia zsarnokok percek alatt, ráadásul megspékelve egy kisantanttal.
Azonban még most is lenne lehetőség egy gyorsan mobilizálható jól kiképzett haderő megteremtésére, de olyan dolgokon kellene változtatni, amelyek bevezetése vélhetőleg komoly ellenállásba ütközne. Mégis miért lenne akkor szükség ezekre a módosításokra. Vegyük figyelembe azt a tényt, hogy a mai modern hadseregben olyan fejlett technológiák működnek, amelyeknek kezelése, javítása, üzemeltetése már nem olyan, mint a 80-as, 90,-es évek technikája, éppen ezért olyan kezelőszemélyzet kell, amely bármikor behívható, váltható, vagyis folyamatosan készenlétbe kell állnia.

Van erre egy példaország Svájc, amelynek komoly természet adta védvonala van hiszen hegyek között fekszik, olyan magas hegyormokkal, amelyeken az átjutás csak a völgyeknél lehetséges, amelyet viszont 1-2 század védeni tud. Ennek ellenére a haderő szervezettsége olyan, hogy az állampolgárok a katonai kiképzés után a katonai ruházatukat és eszközeiket az otthonukban tartják és az esetleges mozgósítás után szinte órák alatt, de legfeljebb 1-2 nap alatt a gyülekezési pontra érnek! Ez azt jelenti, hogy mielőtt a valódi ellenségeskedés elkezdődne, Svájc már tejes hadrendben felkészülve várná az éppen cihelődő ellenséget.

Ez is azt bizonyítja, hogy a nagyhatalmak megtehetik azt a luxust, hogy nem vezetik be a sorkatonai szolgálatot, csak háború esetén, hiszen így van ez félig-meddig Oroszországban, hiszen ott egy vegyes rendszer van, valamint az USA-ban, egyedül Kína az amelyik sorkatonai rendszert tart fenn, mert megvan a természetes védelmi határuk, amely felkészülési időt ad nekik ahhoz, hogy elrendeljék az általános mozgósítást és megkezdjék a felkészítést a hadműveletekre.

Mi a baj a magyarországi mai rendszerrel?
A mai honvédelmi rendszernek csak hivatásos és szerződéses állománya van, amelynek vannak előnyei, és persze van jelentős hátránya is. Az előnye az hogy a technika, amely manapság aranyárral vetekszik, aránylag hosszú ideig van szakértői kezekben, éppen ezért az elhasználódás mértéke is alacsony, tehát kevesebb javítással tovább tart az élettartama. További előnye, hogy profi kiképzés folytán lényegesen jobb a technika kezelésének színvonala, ezáltal jóval magasabb a harcértéke.

A hátrányai pedig a következőek: minden tekintetben versenyképes juttatást kell adni a hivatásos katonának, mert a legkisebb változás is a kötelékből való távozását eredményezi. Ez igen erősen korlátozza az állomány létszámát, így minősített helyzetben csak egy egészen szűk állomány mobilizálható. További hátrány, hogy háborús veszteség esetén nincs további utánpótlás, vagyis csak a hadkötelezettség újbóli törvénybeiktatása után kb., 2 hónappal állítható csatasorba az újonc katona. További hátrány, hogy a honvédelmi kiadások igen erősen le van terhelve, hiszen a havi jövedelmek nem kis kiadást jelentenek. A hatalmas pénzügyi kiadás elvonja a lehetőséget az új fegyverrendszerek, illetve a fegyverzetek beszerzésétől, éppen ezért korlátokat szab a mennyiségi és minőségi, valamint a felkészítéshez, így a gyakorlatokhoz is a szükséges forrásokat.

Miért baj ez a mai haderő számára?
Történelmi tapasztalat mutatja, hogy Európa sok nemzetiségű területein a megbékélés és a kölcsönös megértés nem történelmi evidencia. Vannak kegyelmi időszakok, amikor nincs konfliktus bizonyos nemzetek és nemzetiségek között, azonban van olyan helyzet, amikor bizonyos nagyhatalmi és pénzügyi csoportok jogot formálnak arra, hogy éket verjenek országok és nemzetek közé! Itt Európában azt hiszem nem kell felsorolnom azokat a konfliktusokat, amelyek Európa felgyújtásához és lerombolásához vezettek. Azt sem kell külön írásba foglalni, hogy ügyes globális érdekek, hogyan „tervezik” bele a békébe, a következő háborút, például a Trianon palotában megkötött „béke szerződés”!
Csak a példa kedvéért: Sztalin, Churchill és Roosevelt úgy egyezkedett mint három szatócs(!) Európa országai felett, a legkisebb figyelmet sem fordítottak az európai emberekre!

Nos, tehát ez az európai előzmény.
Éppen ezért a mai modern kor felgyorsult világában, hisz ha történik valami hír bárhol a világban, akkor kb. 12 másodperc múlva már a világ valamennyi országában is tudják.
Ezért a helyi, vagy régiós válságok kialakulása is hihetetlenül felgyorsult, csak a történetünk kedvéért például a Jugoszláv válság is hónapok alatt alakult visszafordíthatatlan eseménysorozattá.
Nem kell nagy rálátás, ahhoz, hogy meglássuk a nagyhatalmi érdekeket az ukrán-orosz háborúban, amely hihetetlen veszélyt jelent Európa számára!
Az a politikus, aki csak rálegyint a fenti biztonságot érintő véleményre, az csak egy felelőtlen öntörvényű politikai kókler lehet. Nem véletlen, hogy egyre több helyen (Horvátország stb.) gondolkodnak a sorkatonai képzés visszaállításáról. Hiszen nekünk nincs hátországunk és elveszíteni már csak a Hazánkat tudjuk! 

közíró, a KDNP HNSZB tagja

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük