Dr. Gazdag László: EURÓPA 1541-E A XXI. SZÁZADBAN

“Nincs iszlám szélsőség! Maga az iszlám a szélsőség!” Oriana Fallaci

Európa 1541-e?
1526-ban zajlott le a mohácsi csata, a török had kifosztotta Budát, de utána kivonult, és 15 év állt rendelkezésre a magyar elitnek ahhoz, hogy talpra állítsa az országot! A nagy kérdés az, hogy miért nem sikerült?
1541-ben viszont az özvegy magyar királyné, Izabella, hívta be Szulejmánt, hogy védje meg országát Habsburg Ferdinánd csapataival szemben. Csak ekkor kezdődött a 150 évig tartó hódoltság. Tragikomikus mozzanata a magyar történelemnek, amikor a török katonák békés városnézésre szállingóznak be Budára, és így csellel foglalják el a magyar fővárost. Gárdonyi Géza ikonikus regényéből ismerjük a részleteket.
Déja vu! Mintha Magyarország 1541-e ismétlődne napjainkban, csak már kontinensnyi méretekben! Most a muszlimok milliói menekültként érkeznek Európába, ahol tárt karokkal fogadják őket. Ráadásul a Nyugat elbutult politikai és szellemi elitje szerint a mi demográfiai és munkaerő problémáink megoldására érkeznek, valóságos áldásként. Ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a nyugati politikai generáció egy szellemi-erkölcsi degeneráció, amely saját civilizációjának teljes elpusztítására törekszik öntudatlanul is!
“Parva sapiencia regitur mundus!” (Csekély bölcsességgel kormányoztatik a világ!) Írta III. Gyula pápa (1550-1555).

A Korán üzenete
A muszlimok szent könyve, a Korán, 114 szúrából áll. Nehéz megmondani, hogy mi az a szúra, mindegyiknek önálló címe van, a leghosszabb a 2. szúra, 32 oldal, a legrövidebb a 108., mindössze három sor. Ez utóbbit idézem, a címe: A Bőség.
1. Adtuk néked a bőséget.
2. Imádkozzál hát Uradhoz és áldozz!
3. Aki gyűlöl téged, az a kurtafarkú!
Íme, ez egy szúra, értelmezze a kedves olvasó, ahogy akarja és tudja!
Az igazi gyöngyszem a 47. szúra (címe: Mohamed), amelynek 4. verse: “Ha találkoztok a hitetlenekkel, vágjátok el a torkukat!” Amikor a Rouen-i 85 éves plébánosnak a torkát elvágták, akkor csupán Mohamed eme parancsát hajtották végre! Érthető? Minden benne van a Koránban, amit ma az öngyilkos muzulmán terroristák elkövetnek! Mert ők azt hiszik, hogy azonnal a Paradicsomba kerülnek “hőstettükért”, és Allah ölelgeti majd őket hálálkodva. Ez nem vicc! Ezek a végtelenül primitív, tudatlan emberek tényleg hisznek ebben! És mi készségesen beengedjük őket! Ez vajon nem elmebaj?
E sorok írója feldolgozta a Koránt, nem volt könnyű feladat, elképesztően zagyva olvasmány! 594 szörnyű átkot számoltam benne össze, amit minden nem igazhitű fejére szór. Vessük ezt össze az Evangéliumok szellemiségével, Krisztus szeretetével, a bűnbocsánattal!
Mérhetetlen gyűlölet árad a Korán minden lapjáról, annak minden sorából az összes hitetlennel szemben! Van egy könyvkéziratom Iszlám apokalipszis címmel, ebben feldolgoztam a Korán 114 szúráját, Mohamed életét, az iszlám történetét. Egyelőre nem tudom kiadni, mert ragaszkodom ama megállapításomhoz, hogy a Korán a vallások Mein Kampfja, az iszlám pedig a vallások nácizmusa. Charlie Hebdo effektus: a kiadók rettegnek az ilyen megállapításoktól. Azt is ki kellene vennem a szövegből, hogy Mohamed pedofil volt. Nos, legkedvesebb felesége a kilenc közül – holott a Korán is csak négy feleséget enged a muszlimoknak – Aisa volt, Abu Bakrnak, Mohamed nagybátyjának a lánya. Aisa 6 éves gyereklány amikor a próféta elveszi (!), és 9 éves, amikor elhálják a nászéjszakát. Egy muzulmán számára nem is érthető a pedofília fogalma, náluk ez természetes, elvégre Mohamed is szerette a gyereklányokat.

Salman Rushdie sátáni versei
A Korán 53. szúrájában voltak a kitörölt versek. Amikor 612 körül Mohamed, az akkor már 40 éves analfabéta tevehajcsár hirdetni kezdte tanait Allahról, a pogány bálványimádás elutasításáról, akkor egy befolyásos családdal került szembe, akiknek a Kába kőnél volt három pogány istennőnek állított szentélye. Ez jól jövedelmezett nekik, nem akartak róla lemondani. Mohamed ki akart akkor még velük egyezni, egyszer azzal tért vissza a látomások barlangjából, hogy Allah engedélyezi ennek a három istennőnek az imádatát. 622-ben végül menekülnie kellett Mekkából, Medinába futott (ez volt a hidzsra), majd 629-ben hatalmas sereggel tért vissza Mekkába, és lerombolta ezt a pogány szentélyt, ama családot pedig kiírtotta. De meg kellett magyaráznia a Korán 53. szúráját. Kitalálta, hogy a Gábriel arkangyal képébe öltözött Sátán diktálta le neki annak idején azt a parancsot. És persze kitörölték az 53. szúrából.
Salman Rushdie, a 15 éves korában az iszlámból kitért indiai származású író ezt az epizódot haszálta föl Sátáni versek c. regényében: magát az egész Koránt a Sátán diktálta Mohamednek! Szerepel a könyvben Khomeini ajatollah is, nem éppen hízelgő módon bemutatva, nem véletlen, hogy Irán vallási diktátora azonnal halálbüntetéssel sújtotta Rushdiet. Mellesleg az iszlámból kitérni önmagában is automatikus halálbüntetést von maga után: az illetőt bárki, bárhol megölheti a világon. Szép kis “jogrend” ez a saria, ugye?

A vallások nácizmusa
A nácik származás alapján osztályozták az embereket, az iszlám az “igaz hithez” való viszonyulás alapján. Aki nem hisz Allahban, az nem is emberi lény, azt Allah a pokolban fogja büntetni az örökkévalóságig. Mohamed leírja a pokolbeli gyötrelmeket, és ezek a részletek annyira primitívek, gyerekesek, de egyben szadista őrültségek is, amiket elég elolvasni ahhoz, hogy bárki meggyőződjön róla: ez egy pszichopata őrült beteg elméjének a lázfantáziája, és nem vallás.
Mit lehet elvárni azoktól az emberektől, akik mindezt a sok gyűlöletet az anyatejjel szívják magukba? Integrálni muzulmánokat? Persze, ha valahol még kevesen vannak, akkor kenyérre lehet őket kenni, végtelenül lojálisak, de érjenek csak el 10 százaléknyi arányt a népességből, máris kimutatják a foguk fehérjét! Ezt látjuk ma Nyugat-Európában!
Nemrég a Hamasz egy csimpánzra hasonlító fizimiskájú vezető figurája közölte minden emberrel, hogy hamarosan az egész Földön csak muszlimok fognak élni, a többiek eltűnnek majd.

Hermetikusan zárni Európa határait!
Kertész Imre döbbenten írja A végső kocsma c. könyvében, hogy Európa keresztényei csúsznak-másznak a muszlimok előtt, és őt ez milyen undorral tölti el! Tökéletes diagnózis! Oriana Fallaci, jóval 2015 előtt már figyelmeztet írásaiban az iszlám veszélyre! Claude Cahen Az iszlám c. könyvében azt írja, hogy Tamerlán (a Sánta Timur) volt a történelem legnagyobb mészárosa. Hitler és Sztálin ismeretében ez számomra először erős túlzásnak tűnt. Nos, ennek az őrült szamarkandi despotának az volt a rögeszméje, hogy minél több hitetlen öl meg, annál inkább fogja majd őt díjazni Allah a Paradicsomban. 18 millió ember vére tapad a kezéhez! Illetve ezt módosítanom kell! Az egyik körül zárt városba beüzent, hogy ha megnyitják előtte a kapukat, akkor egyetlen csepp vérük sem fog hullani. Betartotta a szavát: a város összes lakóját élve temettette el egy hatalmas tömegsírban.
Európának végre föl kellelen ébrednie: a tömeges muzulmán beözönlés a nyugati civilizáció létét veszélyezteti! Egy megoldás létezik csupán: Európa határait hermetikasan zárni kell az illegális migránsok, főként a muszlimok előtt, mégpedig AZONNAL! Utána lehet azon gondolkodni, hogy miként lehetne kitoloncolni innen az összes illegálisan érkezett muszlim migránst. És ezt el kell kezdeni! Nincs más megoldás!
Legyen végre alapszabály: legálisan bárki jöhet, bőrszínre, származásra való tekintet nélkül, viszont illegálisan senki! És főleg nem muzulmánok! Japán lakosságának 97 százaléka ma ott született japán! Muzulmánt be sem engednek, bár van egy törpe csoport, amely régebben érkezett, azokat már megtűrik. Nincs rá törvény egyébként, egyszerűen csak ez a “gyakorlat”. A bevándorlóknak jelölniük kell vallásukat, világnézetüket. Elutasításkor nem hivatkoznak az iszlámra, egyszerűen roppant praktikusak e téren, találnak ők egyéb okot is. Amikor az ENSZ bevezette a bálnavadászat tilalmát, de hagyott egy kiskaput, miszerint tudományos kutatási céllal engedélyezik bálnák leölését, a japánok ugyanannyi engedélyt adtak ki, mint korábban, csak most mind tudományos céllal lett indokolva. Amerikai marhahúst azért nem vesznek és esznek, mert a japán gyomor nem bírja. Amerikai sílécet, szánkót, hódeszkát sem vesznek mert a japán hó más, mint az amerikai. Nem vicc, ezek tények.
Európának tanulnia kell a japánoktól: azonnali hatállyal le kell állítani mindenfajta illegális migrációt, nem nézve semmiféle indokot! (Hangsúlyozom az illegális jelzőt!) Ki, és hogyan ellenőrzi ekkora tömeg esetében, hogy ki a valódi menekült? Egyébként is az igazi menekültek most egy török, jordán, vagy libanoni menekülttáborban ücsörögnek, mert csak papírjuk van, de pénzük, laptopjuk, okostelefonjuk bizonyosan nincs. A határainkon erőszakkal átcsörtető migránsoknak van okostelefonjuk, laptopjuk, pénzük is, csak a papírjaikat hagyták el a nagy menekülésben. Elég ebből az őrültségből! Az NGO szervezeteket is illegálisnak kell nyilvánítani, hiszen ezek fejezik be “legálisan”, amit az embercsempészek illegálisan elkezdtek! Súlyos bűncselekménnyé kell nyilvánítani az illegális határátlépést, és főként az embercsempészetet! És ennek megfelelően büntetni kell! A magyar határon illedelmesen visszakísérgetni az illegális határsértőket közönséges pótcselekvés, vízgereblyézés! Az embercsempészeket pedig kiengedni azzal, hogy zsúfoltak a börtönök! Ezt már kommentálni sem tudom, a nyomdafesték nem tűrné el…
Bevallom, már szkeptikus vagyok, ha most azonnal elkezdődne mindaz, amit itt javasoltam, már akkor is késő lenne! Egy aszimmetrikus háború folyik ma Európa civilizációjának a megsemmisítésére, és nem lehet a hagyományos jogi eszközökkel, emberjogi szemlélettel fölvenni a harcot ellene. Gyökeres szemléletváltásra van szükség: szólaljanak meg végre a vészharangok, Európa ébredjen Csipkerózsika álmából, mert a 24. órában vagyunk! Ama említett majomképű hamaszos vezető víziója az Európai Iszlám Kalifátusról két-három évtizeden belül valósággá válik! Meg tudjuk még akadályozni?

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük