A politikai korrektség pontos jelentése!

Although I consider myself fluent in English, that term was not in my vocabulary. Someone found this definition in 4 telegrams at the Truman Library and Museum in Independence Missouri. The following are copies of four telegrams between President Harry Truman and Gen Douglas MacArthur on the day before the actual signing of the WWII Surrender Agreement in September 1945.

Bár úgy gondolom, hogy folyékonyan beszélek angolul, ez a kifejezés nem szerepelt a szókincsemben. Valaki viszont rábukkant a Missouri állambeli Independence-ben lévő, Trumanról elnevezett könyvtár és múzeumban található 4 táviratban, amelyek Harry Truman elnök és Douglas MacArthur üzenetváltását tartalmazzák a második világháború befejezését jelentő kapitulációs nyilatkozat aláírását megelőző napon.

The contents of those four telegrams below are exactly as received at the end of the war – not a word has been added or deleted!

Az említett négy távirat tartalmát az alábbiakban adjuk közre ugyanolyan szöveggel, hiánytalanul és minden változtatás nélkül, úgy, ahogy azt a háború befejezésekor megírták.

(1) Tokyo, Japan
0800-September 1,1945
To: President Harry S Truman
From: General D A MacArthur
Tomorrow we meet with those yellow-bellied bastards and sign the Surrender Documents, any last minute instructions?
(1) Tokyo, Japán

  1. szeptember 1. 08.00 h

Címzett: Harry S. Truman elnök

Küldi: D. A. MacArthur tábornok

Holnap találkozni fogok azokkal a sárgahasú kurafiakkal és aláírjuk a kapitulációs dokumentumokat. Van még valamilyen végleges utasítása?

(2) Washington, D C

1300-September 1, 1945
To: D A MacArthur
From: H S Truman
Congratulations, job well done, but you must tone down your obvious dislike of the Japanese when discussing the terms of the surrender with the press, because some of your remarks are fundamentally
Not politically correct!

(2) Washington, DC

  1. szeptember 1, 13.00 h

Címzett: D. A. MacArthur

Küldi: H. S. Truman

Gratulálok; kiváló munkát végeztek, de azért amikor a sajtónak nyilatkoznak a kapituláció feltételeiről, zabolázzák meg nyelvüket, hogy abból ne tűnjön ki a japánokkal szembeni utálatuk, mert néhány megjegyzése alapjaiban nem nevezető “politikailag korrektnek”.

(3) Tokyo, Japan
1630-September 1, 1945
To: H S Truman
From: D A MacArthur and C H Nimitz
Wilco Sir, but both Chester and I are somewhat confused, exactly what does the
Term politically correct mean?

(3) Tokyo, Japán

  1. szeptember 1 16.30 h

Címzett: H. S. Truman

Küldi: D. A. MacArthur és C. H. Nimitz

Parancsát végrehajtom uram, de Chester, akárcsak jómagam egy kicsit zavarban vagyunk a politikai korrektség kifejezés pontos jelentését illetően.

(4) Washington, D C
2120-September
1, 1945
To: D A MacArthur/C H
Nimitz
From: H S Truman
Political Correctness is a doctrine, recently fostered by a delusional, illogical minority and promoted by a sick mainstream media, which holds forth the proposition that it is entirely possible to pick up a piece of shit by the clean end!

(4) Washington D C

  1. szeptember 1 21.20 h

Címzett: D.A. MacArthur/C.H. Nimitz

Küldi: H.S. Truman

A politikai korrektség olyan elmélet, amelyet jelenleg egy téveszméket követő, logikus gondolkodásra képtelen kisebbség sajátított ki és amelynek használatát a beteg fősodratú média szorgalmazza, és amely elmélet azt próbálja bemagyarázni az embereknek, hogy minden további nélkül fel lehet kapni egy darab szart a tiszta végénél fogva!

Now, with special thanks to the Truman Museum and Harry himself, you and I finally have a full understanding of what ‘POLITICAL CORRECTNESS’ really means…..

(Külön köszönettel tartozunk a Truman múzeumnak és magának Harrynek, hogy végre félreértés nélkül tisztázták számunkra, hogy mi is a POLITIKAI KORREKTSÉG tényleges jelentése…)

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük